👉 નાગરિકતા સંશોધન કાયદો (CAA) 2019 અંગે કોંગ્રેસ દુષ્પ્રચાર અને જુઠાણાં ફેલાવીને સમગ્ર દેશમાં અશાંતિ ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani 👉 દેશના જન-જન સુધી "નાગરિકતા સંશોધન કાયદો 2019" અંગે સાચી માહિતી પહોંચાડવા માટે ભાજપા દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો થકી જનજાગરણ અભિયાન ચલાવવામાં આવશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani 👉 કોંગ્રેસે આઝાદી પછીના 70 વર્ષ સુધી શરણાર્થીઓના અધિકાર સન્માન માટે કંઈ જ કર્યું નથી, ફક્ત અને ફક્ત વોટબેંકની રાજનીતિ કરીને પોતાનો રાજકીય સ્વાર્થ જ સાધ્યો છે. : નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 નાગરિકતા સંશોધન કાયદો (CAA) 2019 અંગે કોંગ્રેસ દુષ્પ્રચાર અને જુઠાણાં ફેલાવીને સમગ્ર દેશમાં અશાંતિ ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

👉 દેશના જન-જન સુધી "નાગરિકતા સંશોધન કાયદો 2019" અંગે સાચી માહિતી પહોંચાડવા માટે ભાજપા દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો થકી જનજાગરણ અભિયાન ચલાવવામાં આવશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

👉 કોંગ્રેસે આઝાદી પછીના 70 વર્ષ સુધી શરણાર્થીઓના અધિકાર સન્માન માટે કંઈ જ કર્યું નથી, ફક્ત અને ફક્ત વોટબેંકની રાજનીતિ કરીને પોતાનો રાજકીય સ્વાર્થ જ સાધ્યો છે. : નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel

👉 નાગરિકતા સંશોધન કાયદો (CAA) 2019 અંગે કોંગ્રેસ દુષ્પ્રચાર અને જુઠાણાં ફેલાવીને સમગ્ર દેશમાં અશાંતિ ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani 👉 દેશના જન-જન સુધી "નાગરિકતા સંશોધન કાયદો 2019" અંગે સાચી માહિતી પહોંચાડવા માટે ભાજપા દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો થકી જનજાગરણ અભિયાન ચલાવવામાં આવશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani 👉 કોંગ્રેસે આઝાદી પછીના 70 વર્ષ સુધી શરણાર્થીઓના અધિકાર સન્માન માટે કંઈ જ કર્યું નથી, ફક્ત અને ફક્ત વોટબેંકની રાજનીતિ કરીને પોતાનો રાજકીય સ્વાર્થ જ સાધ્યો છે. : નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel

Let's Connect

sm2p0