‪દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત આજરોજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિવિધ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં આયોજિત જાહેરસભાઓ ‬ ‪‬

BJPWinningDelhi, DelhiWithBJP

BJP | BJP Gujarat,  BJPWinningDelhi, DelhiWithBJP

‪દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત આજરોજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિવિધ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં આયોજિત જાહેરસભાઓ ‬
‪#BJPWinningDelhi #DelhiWithBJP ‬

‪દિલ્લી વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત આજરોજ માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિવિધ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં આયોજિત જાહેરસભાઓ ‬ ‪#BJPWinningDelhi #DelhiWithBJP ‬

Let's Connect

sm2p0