ભારતીય જનતા પાર્ટી દેશપ્રેમની વિચારધારા,સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદની નિષ્ઠા, સ્પષ્ટ નીતિ અને અડીખમ સંકલ્પો, એકાત્મ- માનવદર્શન તથા કર્મઠ અને નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તાની લાંબી હરોળ સાથે સશક્ત, સમૃદ્ધ, સમર્થ અને સ્વાવલંબી ભારતના નિર્માણ માટે સતત સક્રિય રહેતી પાર્ટી છે

BJPat40, BJPSthapnaDin

ભારતીય જનતા પાર્ટી દેશપ્રેમની વિચારધારા,સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદની નિષ્ઠા, સ્પષ્ટ નીતિ અને અડીખમ સંકલ્પો, એકાત્મ- માનવદર્શન તથા કર્મઠ અને નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તાની લાંબી હરોળ સાથે સશક્ત, સમૃદ્ધ, સમર્થ અને સ્વાવલંબી ભારતના નિર્માણ માટે સતત સક્રિય રહેતી પાર્ટી છે

#BJPat40
#BJPSthapnaDin

ભારતીય જનતા પાર્ટી દેશપ્રેમની વિચારધારા,સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદની નિષ્ઠા, સ્પષ્ટ નીતિ અને અડીખમ સંકલ્પો, એકાત્મ- માનવદર્શન તથા કર્મઠ અને નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તાની લાંબી હરોળ સાથે સશક્ત, સમૃદ્ધ, સમર્થ અને સ્વાવલંબી ભારતના નિર્માણ માટે સતત સક્રિય રહેતી પાર્ટી છે #BJPat40 #BJPSthapnaDin

Let's Connect

sm2p0