ભાજપા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી નો સંદેશ.

BJPat40, BJPSthapnaDin

ભાજપા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી નો સંદેશ.

#BJPat40
#BJPSthapnaDin

ભાજપા સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી નો સંદેશ. #BJPat40 #BJPSthapnaDin

Let's Connect

sm2p0