ભાજપા ના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે પોતાના નિવાસસ્થાન પર ભાજપાનો ધ્વજ ફરકાવી ભારત માતા, ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી અને પં. દીનદયાલ ઉપાધ્યાયજી ની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

BJPat40

BJP | BJP Gujarat,  BJPat40

ભાજપા ના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે પોતાના નિવાસસ્થાન પર ભાજપાનો ધ્વજ ફરકાવી ભારત માતા, ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી અને પં. દીનદયાલ ઉપાધ્યાયજી ની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#BJPat40

ભાજપા ના સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે પોતાના નિવાસસ્થાન પર ભાજપાનો ધ્વજ ફરકાવી ભારત માતા, ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી અને પં. દીનદયાલ ઉપાધ્યાયજી ની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #BJPat40

Let's Connect

sm2p0