મોદી સરકારે ગાંધીનગર સ્થિત BISAGને નેશનલ ઇન્સ્ટીટયુટનો દરજ્જો આપ્યો ✔ વિજ્ઞાન અને અવકાશ ક્ષેત્રે નવી તકો ઉપલબ્ધ થશે ✔ આ નિર્ણયથી BISAG રાષ્ટ્રીય સ્તરની સંસ્થામાં જોડાશે પરિણામે કામગીરીની સુગમતા, પ્રવૃત્તિઓનો વ્યાપ અને અમલીકરણ વિસ્તરશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકારે ગાંધીનગર સ્થિત BISAGને નેશનલ ઇન્સ્ટીટયુટનો દરજ્જો આપ્યો

✔ વિજ્ઞાન અને અવકાશ ક્ષેત્રે નવી તકો ઉપલબ્ધ થશે

✔ આ નિર્ણયથી BISAG રાષ્ટ્રીય સ્તરની સંસ્થામાં જોડાશે પરિણામે કામગીરીની સુગમતા, પ્રવૃત્તિઓનો વ્યાપ અને અમલીકરણ વિસ્તરશે

મોદી સરકારે ગાંધીનગર સ્થિત BISAGને નેશનલ ઇન્સ્ટીટયુટનો દરજ્જો આપ્યો ✔ વિજ્ઞાન અને અવકાશ ક્ષેત્રે નવી તકો ઉપલબ્ધ થશે ✔ આ નિર્ણયથી BISAG રાષ્ટ્રીય સ્તરની સંસ્થામાં જોડાશે પરિણામે કામગીરીની સુગમતા, પ્રવૃત્તિઓનો વ્યાપ અને અમલીકરણ વિસ્તરશે

Let's Connect

sm2p0