ભાજપાએ હંમેશા સેવા આધારિત રાજનીતિ કરી છે, ગરીબો અને વંચિતોની સમૃદ્ધિ માટે કાર્ય કર્યું છે. : પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી @bhikhubhaidbjp

PressNote

Let's Connect

sm2p0