ગાંધીનગર જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નૈલેશભાઈ શાહ, ગાંધીનગર શહેર પ્રમુખ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી @bharatpandyabjp સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. (3/3) https://t.co/QpkA032JrJ

NorthGujaratWelcomesCRPaatil

BJP | BJP Gujarat,  NorthGujaratWelcomesCRPaatil

ગાંધીનગર જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નૈલેશભાઈ શાહ, ગાંધીનગર શહેર પ્રમુખ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી @bharatpandyabjp સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. (3/3)
#NorthGujaratWelcomesCRPaatil https://t.co/QpkA032JrJ

ગાંધીનગર જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નૈલેશભાઈ શાહ, ગાંધીનગર શહેર પ્રમુખ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી @bharatpandyabjp સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. (3/3) #NorthGujaratWelcomesCRPaatil https://t.co/QpkA032JrJ

Let's Connect

sm2p0