અયોધ્યામાં આવતીકાલે રામ મંદિરનો શિલાન્યાસ થશે ત્યારે ભાજપા ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યાલય-“શ્રી કમલમ્” ને પૂર્વ તૈયારી ના ભાગરૂપે લાઇટ્સ અને રંગોળીથી સુશોભિત કરાયું !

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અયોધ્યામાં આવતીકાલે રામ મંદિરનો શિલાન્યાસ થશે ત્યારે ભાજપા ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યાલય-“શ્રી કમલમ્” ને પૂર્વ તૈયારી ના ભાગરૂપે લાઇટ્સ અને રંગોળીથી સુશોભિત કરાયું !

અયોધ્યામાં આવતીકાલે રામ મંદિરનો શિલાન્યાસ થશે ત્યારે ભાજપા ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યાલય-“શ્રી કમલમ્” ને પૂર્વ તૈયારી ના ભાગરૂપે લાઇટ્સ અને રંગોળીથી સુશોભિત કરાયું !

Let's Connect

sm2p0