જમ્મુ-કાશ્મીરના સોપોરમાં ગઈકાલે થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં કેવી રીતે સુરક્ષા જવાનોએ મોટી જાનહાની અટકાવીને ત્રણ વર્ષના માસુમનો જીવ બચાવ્યો, સાંભળો આતંકવાદીઓ સામે બાથ ભીડનાર આઝીમ ખાન પાસેથી આતંકવાદીઓ મારનાર છે, સુરક્ષા જવાનો બચાવનાર છે. આ એક સ્પષ્ટ વાત છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

જમ્મુ-કાશ્મીરના સોપોરમાં ગઈકાલે થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં કેવી રીતે સુરક્ષા જવાનોએ મોટી જાનહાની અટકાવીને ત્રણ વર્ષના માસુમનો જીવ બચાવ્યો, સાંભળો આતંકવાદીઓ સામે બાથ ભીડનાર આઝીમ ખાન પાસેથી

આતંકવાદીઓ મારનાર છે, સુરક્ષા જવાનો બચાવનાર છે. આ એક સ્પષ્ટ વાત છે.

જમ્મુ-કાશ્મીરના સોપોરમાં ગઈકાલે થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં કેવી રીતે સુરક્ષા જવાનોએ મોટી જાનહાની અટકાવીને ત્રણ વર્ષના માસુમનો જીવ બચાવ્યો, સાંભળો આતંકવાદીઓ સામે બાથ ભીડનાર આઝીમ ખાન પાસેથી આતંકવાદીઓ મારનાર છે, સુરક્ષા જવાનો બચાવનાર છે. આ એક સ્પષ્ટ વાત છે.

Let's Connect

sm2p0