ગતિશીલ ગુજરાત ના ગતિશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા નો પ્રજાલક્ષી બખૂબી ઉપયોગ ને લઈને નીતિ સેન્ટ્રલ, માં પ્રસિધ્ધ આર્ટીકલ આપ સૌના જાણ સારૂં પાઠવીએ છીએ , જે અવશ્ય વાંચવા વિનંતી. http://www.niticentral.com/2015/03/17/anandiben-patel-unassuming-digital-chief-minister-307105.html આપ સૌનો આભાર.. વંદેમાતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત ...

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગતિશીલ ગુજરાત ના ગતિશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા નો પ્રજાલક્ષી બખૂબી ઉપયોગ ને લઈને નીતિ સેન્ટ્રલ, માં પ્રસિધ્ધ આર્ટીકલ આપ સૌના જાણ સારૂં પાઠવીએ છીએ , જે અવશ્ય વાંચવા વિનંતી. http://www.niticentral.com/2015/03/17/anandiben-patel-unassuming-digital-chief-minister-307105.html આપ સૌનો આભાર.. વંદેમાતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત ...

Let's Connect

sm2p0