ગુજરાત ના વણથંભ્યા વિકાસ ના શિલ્પીઓ મા ના એક સ્ત્રીશક્તિના પ્રેરણાશ્રોત ગુજરાત ના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી શ્રીમતિ આનંદીબેનને જન્મદિવસ ની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા...

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ના વણથંભ્યા વિકાસ ના શિલ્પીઓ મા ના એક સ્ત્રીશક્તિના પ્રેરણાશ્રોત ગુજરાત ના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી શ્રીમતિ આનંદીબેનને જન્મદિવસ ની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા...

ગુજરાત ના વણથંભ્યા વિકાસ ના શિલ્પીઓ મા ના એક સ્ત્રીશક્તિના પ્રેરણાશ્રોત ગુજરાત ના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી શ્રીમતિ આનંદીબેનને જન્મદિવસ ની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા...

Let's Connect

sm2p0