સુરત સરથાણામાં ટયૂશન કલાસમાં લાગેલી આગની દૂર્ઘટનાની અંગે શોકની લાગણી અભિવ્યક્ત કરતા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ દૂર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા પ્રત્યેક કમનસીબ બાળકોના પરિવારને રૂ. ૪ લાખની સહાય આપવાની જાહેરાત કરી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુરત સરથાણામાં ટયૂશન કલાસમાં લાગેલી આગની દૂર્ઘટનાની અંગે શોકની લાગણી અભિવ્યક્ત કરતા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ દૂર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા પ્રત્યેક કમનસીબ બાળકોના પરિવારને રૂ. ૪ લાખની સહાય આપવાની જાહેરાત કરી

સુરત સરથાણામાં ટયૂશન કલાસમાં લાગેલી આગની દૂર્ઘટનાની અંગે શોકની લાગણી અભિવ્યક્ત કરતા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ દૂર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા પ્રત્યેક કમનસીબ બાળકોના પરિવારને રૂ. ૪ લાખની સહાય આપવાની જાહેરાત કરી

Let's Connect

sm2p0