સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ..

સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ..

Let's Connect

sm2p0