નવી દિલ્હી ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને ભારત રત્ન શ્રી પ્રણવ મુખર્જી ને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

નવી દિલ્હી ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને ભારત રત્ન શ્રી પ્રણવ મુખર્જી ને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી

નવી દિલ્હી ખાતે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને ભારત રત્ન શ્રી પ્રણવ મુખર્જી ને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી

Let's Connect

sm2p0