પાંચ રાફેલ ફાઇટર એરક્રાફ્ટની પ્રથમ બેચે ફ્રાન્સથી ભારત આવવા માટે ઉડાન ભરી. નવા રાફેલ વિમાન ભારતીય વાયુસેનાની યુદ્ધ ક્ષમતામાં વધારો કરશે. મોદી સરકારે દેશની સુરક્ષાને પ્રાધાન્ય આપીને રાફેલની ખરીદીને વેગ આપ્યો જ્યારે યુપીએ સરકારે રાફેલની જરૂરિયાતને નજરઅંદાજ કરી અનિર્ણાયકતા દાખવી હતી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પાંચ રાફેલ ફાઇટર એરક્રાફ્ટની પ્રથમ બેચે ફ્રાન્સથી ભારત આવવા માટે ઉડાન ભરી.

નવા રાફેલ વિમાન ભારતીય વાયુસેનાની યુદ્ધ ક્ષમતામાં વધારો કરશે.

મોદી સરકારે દેશની સુરક્ષાને પ્રાધાન્ય આપીને રાફેલની ખરીદીને વેગ આપ્યો જ્યારે યુપીએ સરકારે રાફેલની જરૂરિયાતને નજરઅંદાજ કરી અનિર્ણાયકતા દાખવી હતી.

પાંચ રાફેલ ફાઇટર એરક્રાફ્ટની પ્રથમ બેચે ફ્રાન્સથી ભારત આવવા માટે ઉડાન ભરી. નવા રાફેલ વિમાન ભારતીય વાયુસેનાની યુદ્ધ ક્ષમતામાં વધારો કરશે. મોદી સરકારે દેશની સુરક્ષાને પ્રાધાન્ય આપીને રાફેલની ખરીદીને વેગ આપ્યો જ્યારે યુપીએ સરકારે રાફેલની જરૂરિયાતને નજરઅંદાજ કરી અનિર્ણાયકતા દાખવી હતી.

Let's Connect

sm2p0