પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ દ્વારા એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના નિર્માણ હેતુ જમ્મુ કાશ્મીર માંથી કલમ ૩૭૦ નાબૂદ કરવામાં આવી અને આવતીકાલે પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે સૌ પ્રથમવાર જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારતનો તિરંગો લહેરાશે અને ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ યોજાશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ દ્વારા એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના નિર્માણ હેતુ જમ્મુ કાશ્મીર માંથી કલમ ૩૭૦ નાબૂદ કરવામાં આવી અને આવતીકાલે પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે સૌ પ્રથમવાર જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારતનો તિરંગો લહેરાશે અને ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ યોજાશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ દ્વારા એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના નિર્માણ હેતુ જમ્મુ કાશ્મીર માંથી કલમ ૩૭૦ નાબૂદ કરવામાં આવી અને આવતીકાલે પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે સૌ પ્રથમવાર જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારતનો તિરંગો લહેરાશે અને ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ યોજાશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0