પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં તેમજ પ્રદેશ યુવા મોરચા અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ ની અધ્યક્ષતામાં યુવા મોરચાના પદાધિકારીઓની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં તેમજ પ્રદેશ યુવા મોરચા અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ ની અધ્યક્ષતામાં યુવા મોરચાના પદાધિકારીઓની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં તેમજ પ્રદેશ યુવા મોરચા અધ્યક્ષ ડો. ઋત્વિજભાઈ પટેલ ની અધ્યક્ષતામાં યુવા મોરચાના પદાધિકારીઓની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ અને પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0