મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "શિક્ષક દિન" નિમિત્તે રાજ્યના વિવિધ શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને રાજ્ય પારિતોષિક આપી સન્માનિત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને શ્રી વિભાવરીબેન દવે ઉપસ્થિત રહ્યા .

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "શિક્ષક દિન" નિમિત્તે રાજ્યના વિવિધ શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને રાજ્ય પારિતોષિક આપી સન્માનિત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને શ્રી વિભાવરીબેન દવે ઉપસ્થિત રહ્યા .

મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "શિક્ષક દિન" નિમિત્તે રાજ્યના વિવિધ શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોને રાજ્ય પારિતોષિક આપી સન્માનિત કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને શ્રી વિભાવરીબેન દવે ઉપસ્થિત રહ્યા .

Let's Connect

sm2p0