યુએસ-ઇન્ડિયા સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશીપ ફોરમના ત્રીજા વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન ગુજરાત વિષય પર સંબોધન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

યુએસ-ઇન્ડિયા સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશીપ ફોરમના ત્રીજા વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન ગુજરાત વિષય પર સંબોધન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

યુએસ-ઇન્ડિયા સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશીપ ફોરમના ત્રીજા વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન ગુજરાત વિષય પર સંબોધન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0