માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ભાવનગર ખાતે વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું લોકાર્પણ કર્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે તથા પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ભાવનગર ખાતે વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું લોકાર્પણ કર્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે તથા પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ભાવનગર ખાતે વિકાસના વિવિધ કાર્યોનું લોકાર્પણ કર્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે તથા પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0