સુરત ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યુથ ફાઉન્ડેશન સંસ્થાના યુવાનો ભાજપા નો ખેસ ધારણ કરી ભાજપામાં જોડાયા. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી દર્શનાબેન જરદોશ સહિત સુરત મહાનગરના હોદ્દેદારશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુરત ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યુથ ફાઉન્ડેશન સંસ્થાના યુવાનો ભાજપા નો ખેસ ધારણ કરી ભાજપામાં જોડાયા. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી દર્શનાબેન જરદોશ સહિત સુરત મહાનગરના હોદ્દેદારશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

સુરત ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યુથ ફાઉન્ડેશન સંસ્થાના યુવાનો ભાજપા નો ખેસ ધારણ કરી ભાજપામાં જોડાયા. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી દર્શનાબેન જરદોશ સહિત સુરત મહાનગરના હોદ્દેદારશ્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0