ઊંઝા ખાતે વિવિધ વિકાસ પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઊંઝા ખાતે વિવિધ વિકાસ પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

ઊંઝા ખાતે વિવિધ વિકાસ પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Let's Connect

sm2p0