કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નીતિન ગડકરી ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી જનરલ વી.કે.સિંહ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નીતિન ગડકરી ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી જનરલ વી.કે.સિંહ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નીતિન ગડકરી ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી જનરલ વી.કે.સિંહ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0