સુરતના વરાછા ખાતે શ્રી ઉમિયા માતાજીનાં મંદિરમાં દર્શન-પૂજા કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુરતના વરાછા ખાતે શ્રી ઉમિયા માતાજીનાં મંદિરમાં દર્શન-પૂજા કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

સુરતના વરાછા ખાતે શ્રી ઉમિયા માતાજીનાં મંદિરમાં દર્શન-પૂજા કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Let's Connect

sm2p0