કોરોનાનાં સમયમાં ભાજપા રાવપુરા વિધાનસભાનાં કાર્યકર્તાઓએ “સેવા એ જ સંગઠન”નાં મંત્રને ચરિતાર્થ કર્યો છે તેવા કાર્યકર્તાઓને શુભેચ્છા પાઠવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોનાનાં સમયમાં ભાજપા રાવપુરા વિધાનસભાનાં કાર્યકર્તાઓએ “સેવા એ જ સંગઠન”નાં મંત્રને ચરિતાર્થ કર્યો છે તેવા કાર્યકર્તાઓને શુભેચ્છા પાઠવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

કોરોનાનાં સમયમાં ભાજપા રાવપુરા વિધાનસભાનાં કાર્યકર્તાઓએ “સેવા એ જ સંગઠન”નાં મંત્રને ચરિતાર્થ કર્યો છે તેવા કાર્યકર્તાઓને શુભેચ્છા પાઠવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Let's Connect

sm2p0