મહેસાણામાં થયેલ ભારે વરસાદના કારણે સર્જાયેલ પરિસ્થિતીનો તાગ મેળવવા જિલ્લા કલેક્ટર, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સહિતના અન્ય અધિકારી અને પદાધિકારીઓ સાથે સર્વગ્રાહી સમીક્ષા બેઠક કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહેસાણામાં થયેલ ભારે વરસાદના કારણે સર્જાયેલ પરિસ્થિતીનો તાગ મેળવવા જિલ્લા કલેક્ટર, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સહિતના અન્ય અધિકારી અને પદાધિકારીઓ સાથે સર્વગ્રાહી સમીક્ષા બેઠક કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

મહેસાણામાં થયેલ ભારે વરસાદના કારણે સર્જાયેલ પરિસ્થિતીનો તાગ મેળવવા જિલ્લા કલેક્ટર, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સહિતના અન્ય અધિકારી અને પદાધિકારીઓ સાથે સર્વગ્રાહી સમીક્ષા બેઠક કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Let's Connect

sm2p0