ઓજસ્વી વક્તા, ખ્યાતનામ કાયદાવિદ, પૂર્વ નાણામંત્રી આદરણીય શ્રી અરુણ જેટલીજી ની પ્રથમ પુણ્યતિથિ પર કોટી કોટી વંદન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઓજસ્વી વક્તા, ખ્યાતનામ કાયદાવિદ, પૂર્વ નાણામંત્રી આદરણીય શ્રી અરુણ જેટલીજી ની પ્રથમ પુણ્યતિથિ પર કોટી કોટી વંદન..

ઓજસ્વી વક્તા, ખ્યાતનામ કાયદાવિદ, પૂર્વ નાણામંત્રી આદરણીય શ્રી અરુણ જેટલીજી ની પ્રથમ પુણ્યતિથિ પર કોટી કોટી વંદન..

Let's Connect

sm2p0