પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં બીલીમોરા નગરપાલિકા દ્વારા શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીજી ની પ્રતિમાનું અનાવરણ અને સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષના બિલ્ડીંગ તથા સ્વિમિંગ પુલના નિર્માણ કાર્યનું ભૂમિપૂજન નો કાર્યક્રમ યોજાયો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં બીલીમોરા નગરપાલિકા દ્વારા શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીજી ની પ્રતિમાનું અનાવરણ અને સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષના બિલ્ડીંગ તથા સ્વિમિંગ પુલના નિર્માણ કાર્યનું ભૂમિપૂજન નો કાર્યક્રમ યોજાયો.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં બીલીમોરા નગરપાલિકા દ્વારા શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીજી ની પ્રતિમાનું અનાવરણ અને સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષના બિલ્ડીંગ તથા સ્વિમિંગ પુલના નિર્માણ કાર્યનું ભૂમિપૂજન નો કાર્યક્રમ યોજાયો.

Let's Connect

sm2p0