રાજકોટ જિલ્લા દ્વારા આયોજિત સન્માન સમારોહમાં કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા, શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા, સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા, શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા તથા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી ડી.કે.સખીયા સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ જિલ્લા દ્વારા આયોજિત સન્માન સમારોહમાં કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા, શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા, સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા, શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા તથા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી ડી.કે.સખીયા સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

રાજકોટ જિલ્લા દ્વારા આયોજિત સન્માન સમારોહમાં કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા, શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા, સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા, શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા તથા જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી ડી.કે.સખીયા સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0