માન.મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી અ.મ્યુ.કો. ના વિવિધ વિકાસના કાર્યોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહુર્ત અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના આવાસોની ફાળવણી કરી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા અને મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ સહીતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન.મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી અ.મ્યુ.કો. ના વિવિધ વિકાસના કાર્યોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહુર્ત અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના આવાસોની ફાળવણી કરી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા અને મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ સહીતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન.મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી અ.મ્યુ.કો. ના વિવિધ વિકાસના કાર્યોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહુર્ત અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના આવાસોની ફાળવણી કરી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા અને મેયર શ્રીમતિ બિજલબેન પટેલ સહીતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0