રાજકોટના યાજ્ઞિક રોડ પર આવેલ રામકૃષ્ણ મંદિરની મુલાકાત લઇ દર્શન કરી સ્વામી વિવેકાનંદજીના જીવન પર પ્રેરિત પ્રદર્શન નિહાળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. મુલાકાત દરમિયાન પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા સહિતના પ્રદેશ-મહાનગરના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટના યાજ્ઞિક રોડ પર આવેલ રામકૃષ્ણ મંદિરની મુલાકાત લઇ દર્શન કરી સ્વામી વિવેકાનંદજીના જીવન પર પ્રેરિત પ્રદર્શન નિહાળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. મુલાકાત દરમિયાન પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા સહિતના પ્રદેશ-મહાનગરના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

રાજકોટના યાજ્ઞિક રોડ પર આવેલ રામકૃષ્ણ મંદિરની મુલાકાત લઇ દર્શન કરી સ્વામી વિવેકાનંદજીના જીવન પર પ્રેરિત પ્રદર્શન નિહાળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. મુલાકાત દરમિયાન પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા સહિતના પ્રદેશ-મહાનગરના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0