રાજકોટ ખાતે પત્રકાર મિલન ને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પત્રકાર મિલનમાં પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા સહિતના પ્રદેશ-મહાનગરના હોદ્દેદારો અને આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ ખાતે પત્રકાર મિલન ને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પત્રકાર મિલનમાં પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા સહિતના પ્રદેશ-મહાનગરના હોદ્દેદારો અને આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

રાજકોટ ખાતે પત્રકાર મિલન ને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પત્રકાર મિલનમાં પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા સહિતના પ્રદેશ-મહાનગરના હોદ્દેદારો અને આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0