પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું રાજકોટ મહાનગર દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા, શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ તથા રાજકોટ મહાનગરના અધ્યક્ષ શ્રી કમલેશભાઈ મીરાણી સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું રાજકોટ મહાનગર દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા, શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ તથા રાજકોટ મહાનગરના અધ્યક્ષ શ્રી કમલેશભાઈ મીરાણી સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું રાજકોટ મહાનગર દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, સાંસદ શ્રી મોહનભાઇ કુંડારીયા, શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ તથા રાજકોટ મહાનગરના અધ્યક્ષ શ્રી કમલેશભાઈ મીરાણી સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Let's Connect

sm2p0