રાજકોટ જિલ્લા ના ગોંડલ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને રાજકોટ જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી ડી.કે.સખીયા સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ જિલ્લા ના ગોંડલ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને રાજકોટ જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી ડી.કે.સખીયા સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા

રાજકોટ જિલ્લા ના ગોંડલ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને રાજકોટ જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી ડી.કે.સખીયા સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા

Let's Connect

sm2p0