જૂનાગઢ ખાતે શ્રી નરસિંહ મહેતાજી ના ચોરો ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ અને પૂર્વ મેયર શ્રી આદ્યશક્તિબેન મજમુદાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જૂનાગઢ ખાતે શ્રી નરસિંહ મહેતાજી ના ચોરો ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ અને પૂર્વ મેયર શ્રી આદ્યશક્તિબેન મજમુદાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

જૂનાગઢ ખાતે શ્રી નરસિંહ મહેતાજી ના ચોરો ની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ અને પૂર્વ મેયર શ્રી આદ્યશક્તિબેન મજમુદાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0