જૂનાગઢ જિલ્લા દ્વારા આયોજિત સન્માન સમારોહમાં ઉપસ્થિત કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પ્રદેશ મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા, સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા અને જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જૂનાગઢ જિલ્લા દ્વારા આયોજિત સન્માન સમારોહમાં ઉપસ્થિત કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પ્રદેશ મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા, સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા અને જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

જૂનાગઢ જિલ્લા દ્વારા આયોજિત સન્માન સમારોહમાં ઉપસ્થિત કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પ્રદેશ મંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા, સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા અને જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કિરીટભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0