સૌરાષ્ટ્રમાંથી પધારેલા વિવિધ સ્વામિનારાયણ મંદિર તેમજ સર્વ ગુરુકુળના પૂજ્ય સંતશ્રીઓ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી આશીર્વાદ મેળવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સૌરાષ્ટ્રમાંથી પધારેલા વિવિધ સ્વામિનારાયણ મંદિર તેમજ સર્વ ગુરુકુળના પૂજ્ય સંતશ્રીઓ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી આશીર્વાદ મેળવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

સૌરાષ્ટ્રમાંથી પધારેલા વિવિધ સ્વામિનારાયણ મંદિર તેમજ સર્વ ગુરુકુળના પૂજ્ય સંતશ્રીઓ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરી આશીર્વાદ મેળવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0