વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રાજકોટની જીવાદોરી સમાન આજી ડેમ ઓવરફ્લો થતા નીરના વધામણાં કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રાજકોટની જીવાદોરી સમાન આજી ડેમ ઓવરફ્લો થતા નીરના વધામણાં કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી રાજકોટની જીવાદોરી સમાન આજી ડેમ ઓવરફ્લો થતા નીરના વધામણાં કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી અભયભાઈ ભારદ્વાજ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0