રાજ્યના મહાનગરોના પોલીસ કમિશનરો, વિવિધ રેન્જના આઇ.જી તથા તમામ જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષકો સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યના મહાનગરોના પોલીસ કમિશનરો, વિવિધ રેન્જના આઇ.જી તથા તમામ જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષકો સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

રાજ્યના મહાનગરોના પોલીસ કમિશનરો, વિવિધ રેન્જના આઇ.જી તથા તમામ જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષકો સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0