પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નો આવતીકાલથી સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં ચાર દિવસીય પ્રવાસનો થશે શુભારંભ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નો આવતીકાલથી સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં ચાર દિવસીય પ્રવાસનો થશે શુભારંભ

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નો આવતીકાલથી સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં ચાર દિવસીય પ્રવાસનો થશે શુભારંભ

Let's Connect

sm2p0