પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા અખિલ ગુજરાત માલધારી સમાજનાં આગેવાનશ્રીઓ તેમજ સભ્યશ્રીઓ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા અખિલ ગુજરાત માલધારી સમાજનાં આગેવાનશ્રીઓ તેમજ સભ્યશ્રીઓ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા અખિલ ગુજરાત માલધારી સમાજનાં આગેવાનશ્રીઓ તેમજ સભ્યશ્રીઓ. આ પ્રસંગે પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0