સુરત, નવસારી, વલસાડ, રાજકોટ, કચ્છ અને જૂનાગઢ કલેક્ટર તેમજ સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા સંવાદ કરી પ્રવર્તમાન વરસાદની પરિસ્થિતિ ની માહિતી મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુરત, નવસારી, વલસાડ, રાજકોટ, કચ્છ અને જૂનાગઢ કલેક્ટર તેમજ સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા સંવાદ કરી પ્રવર્તમાન વરસાદની પરિસ્થિતિ ની માહિતી મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

સુરત, નવસારી, વલસાડ, રાજકોટ, કચ્છ અને જૂનાગઢ કલેક્ટર તેમજ સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા સંવાદ કરી પ્રવર્તમાન વરસાદની પરિસ્થિતિ ની માહિતી મેળવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0