પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું વઘઇ તાલુકા ખાતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું વઘઇ તાલુકા ખાતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું વઘઇ તાલુકા ખાતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહિતના હોદ્દેદારો-આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0