વલસાડ જિલ્લા ભાજપા દ્વારા પારડી નગરપાલિકા ખાતે નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી રમણભાઈ પાટકર તેમજ ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વલસાડ જિલ્લા ભાજપા દ્વારા પારડી નગરપાલિકા ખાતે નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી રમણભાઈ પાટકર તેમજ ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

વલસાડ જિલ્લા ભાજપા દ્વારા પારડી નગરપાલિકા ખાતે નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નો સન્માન સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી રમણભાઈ પાટકર તેમજ ધારાસભ્યશ્રીઓ સહિતના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0