પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એ કોરોના સંક્રમણ પરિસ્થિતિની સમીક્ષા અર્થે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો હતો. આ સંવાદ દરમિયાન માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એ કોરોના સંક્રમણ પરિસ્થિતિની સમીક્ષા અર્થે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો હતો. આ સંવાદ દરમિયાન માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એ કોરોના સંક્રમણ પરિસ્થિતિની સમીક્ષા અર્થે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો હતો. આ સંવાદ દરમિયાન માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0