માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જામનગર ખાતે કોરોના સંક્રમણ અંગે સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ, શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા અને સાંસદ શ્રી પૂનમબેન માડમ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જામનગર ખાતે કોરોના સંક્રમણ અંગે સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ, શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા અને સાંસદ શ્રી પૂનમબેન માડમ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જામનગર ખાતે કોરોના સંક્રમણ અંગે સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં માન. મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ, શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા અને સાંસદ શ્રી પૂનમબેન માડમ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0