‘મોકળા મને’ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણ કામગીરીમાં સીધા સંકળાયેલા રાજ્ય સરકારના દિવંગત કર્મયોગીઓના પરિવારજનો સાથે વાર્તાલાપ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

‘મોકળા મને’ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણ કામગીરીમાં સીધા સંકળાયેલા રાજ્ય સરકારના દિવંગત કર્મયોગીઓના પરિવારજનો સાથે વાર્તાલાપ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

‘મોકળા મને’ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણ કામગીરીમાં સીધા સંકળાયેલા રાજ્ય સરકારના દિવંગત કર્મયોગીઓના પરિવારજનો સાથે વાર્તાલાપ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0