દિવંગત કોરોના વોરિયર્સના પરિવારજનો માટે રૂપાણી સરકારની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો - મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજનામાં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મેડીકલ-ઇજનેરી શાખામાં પ્રવેશ લેનારા કોરોના વોરિયર્સના સંતાનોને પર્સન્ટાઇલ અને આવક મર્યાદા ધ્યાનમાં લીધા સિવાય સહાય અપાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

દિવંગત કોરોના વોરિયર્સના પરિવારજનો માટે રૂપાણી સરકારની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો

- મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજનામાં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મેડીકલ-ઇજનેરી શાખામાં પ્રવેશ લેનારા કોરોના વોરિયર્સના સંતાનોને પર્સન્ટાઇલ અને આવક મર્યાદા ધ્યાનમાં લીધા સિવાય સહાય અપાશે

દિવંગત કોરોના વોરિયર્સના પરિવારજનો માટે રૂપાણી સરકારની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો - મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજનામાં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મેડીકલ-ઇજનેરી શાખામાં પ્રવેશ લેનારા કોરોના વોરિયર્સના સંતાનોને પર્સન્ટાઇલ અને આવક મર્યાદા ધ્યાનમાં લીધા સિવાય સહાય અપાશે

Let's Connect

sm2p0