પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં ઉત્તર-દક્ષિણ ઝોનની અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણિયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઉત્તર ઝોનની આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા તેમજ ઝોનના ઇન્ચાર્જશ્રીઓ-પ્રભારીશ્રીઓ અને કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં ઉત્તર-દક્ષિણ ઝોનની અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણિયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઉત્તર ઝોનની આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા તેમજ ઝોનના ઇન્ચાર્જશ્રીઓ-પ્રભારીશ્રીઓ અને કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની અધ્યક્ષતામાં ઉત્તર-દક્ષિણ ઝોનની અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણિયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઉત્તર ઝોનની આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ આઈ.ટી.-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા તેમજ ઝોનના ઇન્ચાર્જશ્રીઓ-પ્રભારીશ્રીઓ અને કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0